Reference

Vybrané reference - Dotace OPŽP, OPPI a SZIF a Nová zelená úsporám


Sami jsme příjemcem podpory - pořízení linky na zpracování odpadu


Další vybrané reference:

 • Lukor s.r.o.

  Lukor s.r.o.

  Snižování emisí z lakovny společnosti Lukor s.r.o.
  OPŽP - Omezování emisí
  Finanční objem projektu: 5 106 200,- Kč

  Rekonstrukce filtračního a odsávacího systému v provozu společnosti Lukor s.r.o.
  OPŽP - Omezování emisí
  Finanční objem projektu: 2 813 250,- Kč

 • Obec Vinařice

  Obec Vinařice

  OPŽP - Odkanalizování obce Vinařice
  Dotační management, ROPD
  Finanční objem projektu: 114 494 586.38

 • AGC Flat Glass Czech a.s.

  AGC Flat Glass Czech a.s.

  OPŽP - IPPC
  Rekonstrukce čistírny odpadních vod z výroby zrcadel
  Finanční objem projektu: 5 953 525,- Kč

 • TSR Czech Republic, s.r.o.

  TSR Czech Republic, s.r.o.

  OPPI - Inovace
  Kvalitnější zpracování kovových třísek/pilin
  Finanční objem projektu: 45 187 625,- Kč

  OPŽP - Nakládání s odpady
  Separace a svoz papíru, tabulového skla včetně autoskel a autoplastů
  Finanční objem projektu: 56 497 397,- Kč

 • Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o.

  Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o.

  OPŽP - Omezování průmyslového znečištění
  Dostavba čistírny - Regenerace odmašťovacích lázní
  Finanční objem projektu: 7 424 439,- Kč

 • BRABEC, mlýn Horažďovice - Zářečí s.r.o.

  BRABEC, mlýn Horažďovice - Zářečí s.r.o.

  Odprášení mlýnu společnosti Brabec, mlýn Horažďovice-Zářečí s.r.o.
  OPŽP - Stac. nespalující zdroje
  Finanční objem projektu: 1 433 545,- Kč

 • Město Železný Brod

  Město Železný Brod

  OPŽP - Realizace úspor energie
  Zateplení sportovní haly v Železném Brodě
  Finanční objem projektu: 5 293 700,- Kč

 • C. Bau, spol. s r.o.

  C. Bau, spol. s r.o.

  OPŽP - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
  Pořízení zametacího stroje pro společnost C.Bau spol. s r.o.
  Finanční objem projektu: 4 779 500,- Kč

 • RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o.

  RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o.

  Svoz a zpracování odpadů pro okresy Opava a Bruntál
  Finanční objem projektu: 6 215 770,- Kč

 • Město Rožmitál pod třemšínem

  Město Rožmitál pod třemšínem

  OPŽP - Realizace úspor energie
  HZ Pod Topoly, HZ Voltuš, ČOV, Kulturní dům Hutě
  Finanční objem projektů: 6 243 970,- Kč

 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, České Lípa

  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, České Lípa

  Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě
  Finanční objem projektu: 25 350 000,- Kč

 • Městys Žehušice

  Městys Žehušice

  OPŽP - Úspory energií Zateplení ZŠ J. V. Sticha - Punta Žehušice čp. 190
  Finanční objem projektu: 9 301 162,- Kč
  Zpracování žádosti, energetický audit, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele

 • MČ Praha - Libuš

  MČ Praha - Libuš

  OPŽP - Úspory energií
  Zateplení základní školy L. Coňka a mateřské školy Lojovická
  Finanční objem projektu: 5 680 080 ,- Kč

 • W.P.E.a.s.

  W.P.E.a.s.

  Rekonstrukce čistírny odpadních vod z povrchových úprav
  Finanční objem projektu: 7 908 120,- Kč

 • NWT a.s.

  NWT a.s.

  OPŽP - IPPC
  Zpracování perkolátu po centrifugaci z bioplynové stanice AGRONA Žitín, s.r.o. a Watt & Peak, s.r.o.
  Finanční objem projektu: 17 546 170,- Kč

 • AQUA S.P.P., s.r.o.

  AQUA S.P.P., s.r.o.

  OPŽP - Omezování průmyslového znečištění
  Čistírna odpadních vod z fosfátování a lakovny
  Finanční objem projektu: 6 531 497,- Kč

 • Metal trade comax a.s.

  Metal trade comax a.s.

  OPŽP - Čistírna odpadních vod z linky povrchových úprav METAL TRADE COMAX, a.s.
  Finanční objem projektu: 7 123 906,- Kč

 • GALVANOTECHNA, družstvo

  GALVANOTECHNA, družstvo

  OPŽP - Rekonstrukce likvidace kyselých a kyanidových vod
  Finanční objem projektu: 11 022 082,- Kč

 • GALJEVA s.r.o.

  GALJEVA s.r.o.

  OPŽP - Rekonstrukce čistírny odpadních vod z povrchových úprav Galjeva s.r.o.
  Finanční objem projektu: 6 464 823,- Kč

 • Městys Bílé Podolí

  Městys Bílé Podolí

  OPŽP - Úspory energií
  Základní škola v Bílém Podolí - Relizace energeticky úsporných opatření
  Finanční objem projektu: 2 089 741,- Kč
  Zpracování žádosti, energetický audit, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele

 • Obec Krnsko

  Obec Krnsko

  OPŽP - Zkvalitnění nakládání s odpady
  Svoz bioodpadů v obci Krnsko
  Finanční objem projektu: 1 847 042,-Kč

 • PRO-BIO s.r.o.

  PRO-BIO s.r.o.

  OPPIK - Školicí střediska - Výzva I
  Školící středisko PRO-BIO
  Finanční objem projektu: 4 114 315,-Kč

 • Pardubický Pivovar a.s.

  Pardubický Pivovar a.s.

  OPŽP - Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
  Rekonstrukce aspiračního systému varny (snižování emisí)
  Finanční objem projektu: 1 451 111,-Kč

 • Mlýn a krupárna Mrskoš s.r.o.

  Mlýn a krupárna Mrskoš s.r.o.

  OPPIK - Úspory energie - Výzva I
  Snižování energetické náročnosti objektů v areálu mlýna Mrskoš v Horažďovicích
  Finanční objem projektu: 2 109 749,- Kč

 • DuoTech s.r.o.

  DuoTech s.r.o.

  OPPIK - program TECHNOLOGIE
  Pořízení moderní výrobní technologie pro společnost DuoTech s.r.o.
  Finanční objem projektu: 16 650 000,- Kč

 • Město Dobrovice

  Město Dobrovice

  OPŽP
  Modernizace sběrného dvora
  Finanční objem projektu: 7 028 590,- Kč

 • Obec Seletice

  Obec Seletice

  SZIF - program Udržování a obnova kulturního dědictví venkova
  Oprava hřbitovní zdi v obci Seletice
  Finanční objem projektu: 615 000,- Kč

 • PANFLEX s.r.o.

  PANFLEX s.r.o.

  OPPIK - program TECHNOLOGIE - Výzva III
  Zařízení pro montáž tiskových desek pro přímý potisk vlnité lepenky
  Finanční objem projektu: 2 362 500,- Kč

 • Elektrokovo Kadlec

  Elektrokovo Kadlec

  OPŽP - Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
  Rekonstrukce odsávání svařovny firmy Elektrokovo Kadlec
  Finanční objem projektu: 1 382 290,- Kč

 • Elektroporcelán a.s.

  Elektroporcelán a.s.

  OPPIK - program Aplikace
  Aplikovaný vývoj VVN izolátorů typu LG/LP s vysokou zkratovou odolností až 63 kA
  Finanční objem projektu: 3 554 324,- Kč

 • MARINE s.r.o.

  MARINE s.r.o.

  OPPIK - Marketing
  Podpora společnosti MARINE s.r.o. na zahraničních trzích
  Finanční objem projektu: 1 861 170,- Kč

 • Obec Pohledy

  Obec Pohledy

  SZIF - Lesnická infrastruktura
  Rekonstrukce lesních cest Pohledy – cesta 1
  Finanční objem projektu: 7 370 000,- Kč

 • Astro Vlašim spol. s.r.o.

  Astro Vlašim spol. s.r.o.

  OPŽP - Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
  Decentralizace centrálního vytápění v areálu společnosti (snižování emisí)
  Finanční objem projektu: 3 088 020,- Kč

 • Městys Stařeč

  Městys Stařeč

  IROP - Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení
  POŘÍZENÍ HASIČSKÉ TECHNIKY PRO JSDHO MĚSTYS STAŘEČ
  Finanční objem projektu: 6 650 236,- Kč

 • JSDHO ŘÍČANY U BRNA

  JSDHO ŘÍČANY U BRNA

  IROP - Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení
  POŘÍZENÍ HASIČSKÉ TECHNIKY PRO JSDHO ŘÍČANY U BRNA
  Finanční objem projektu: 6 522 133,- Kč

 • JSDH Černošice-Mokropsy

  JSDH Černošice-Mokropsy

  IROP - Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení
  Pořízení hasičské techniky pro JSDH Černošice-Mokropsy
  Finanční objem projektu: 8 051 743,- Kč

 • Vykáň a.s.

  Vykáň a.s.

  OPŽP - Omezování emisí
  Dodávka sušící linky za účelem snížení emisí pro společnost Vykáň a.s.
  Finanční objem projektu: 4 085 000,- Kč

 • LU-MI servis s.r.o.

  LU-MI servis s.r.o.

  OPPIK - program TECHNOLOGIE - Výzva III
  Rozšíření a modernizace výroby LU-MI servis s.r.o.
  Finanční objem projektu: 3 712 500,- Kč

 • Obec Močovice

  Obec Močovice

  OPŽP - Podpora regenerace urbanizované krajiny
  Močovice - revitalizace obecní zeleně
  Finanční objem projektu: 1 059 481,- Kč

 • Frýdlantské strojírny - Rasl a syn a.s.

  Frýdlantské strojírny - Rasl a syn a.s.

  OPŽP - Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických
  systémů včetně CZT
  Snížení emisí CZT v areálu společnosti Frýdlantské strojírny – Rasl a syn a. s.
  Finanční objem projektu: 7 196 223,- Kč

 • Zdonín s.r.o.

  Zdonín s.r.o.

  OPŽP - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
  Pořízení zametacího stroje pro společnost Zdonín s.r.o.
  Finanční objem projektu: 2 792 033,- Kč

 • Klott LT s.r.o.

  Klott LT s.r.o.

  OPŽP - Zkvalitnění nakládání s odpady
  Vybudování systému separace a svozu komunálního odpadu pro společnost Klott LT s.r.o.
  Finanční objem projektu: 4 786 470,- Kč

 • Římskokatolická farnost Cvikov

  Římskokatolická farnost Cvikov

  OPŽP - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
  Zateplení římskokatolické farnosti – římskokatolická farnost Cvikov
  Finanční objem projektu: 1 293 280,- Kč

 • JPS PLASTIC s.r.o.

  JPS PLASTIC s.r.o.

  OPŽP - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
  Nákup recyklační link pro společnost JPS PLASTIC s.r.o.
  Finanční objem projektu: 5 467 800,- Kč

 • AŠSKÉ LESY s.r.o.

  AŠSKÉ LESY s.r.o.

  OPŽP - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
  Snižování energetické náročnosti školy v přírodě v Aši
  Finanční objem projektu: 1 579 828,- Kč

 • Nová Zelená úsporám 2013

  Nová Zelená úsporám 2013

  I. výzva - Rodinné domy
  Zpracováno 56 žádostí
  Celková žádost o dotaci: 14 241 641 ,- Kč

 • Nová Zelená úsporám 2014

  Nová Zelená úsporám 2014

  I. výzva - Rodinné domy
  Zpracováno 68 žádostí
  Celková žádost o dotaci: 16 531 940 ,- Kč

 • Nová zelená úsporám 2015

  Nová zelená úsporám 2015

  II. výzva - Rodinné domy
  Od 1.4. Zpracováváme žádosti

  I. výzva - Bytové domy
  Od 1.4. Zpracováváme žádosti

Anylopex plus s.r.o. - AG Grant