Vstupní konzultace zdarma

Máte jakékoliv dotazy, potřebujete poradit s vaším záměrem? Přijďte na bezplatnou konzultaci a my vám poradíme.

Dotační přehled

Představíme vám aktuální dotační tituly, poradíme s výběrem nejvhodnějšího pro váš investiční záměr. Také vás budeme informovat o nově vypsaných výzvách.

Podání žádosti o dotaci

Vyřídíme vám žádost v dotačních titulech OPPIK, OPTAK, OPŽP, IROP, NPŽP, MZe, MMR, Modernizační fond, Národní plán obnovy a další aktuálně vypsané výzvy.

Výběrové řízení

Nabízíme veškerou administrativní činnost spojenou s výběrovým řízením dotačních projektů.

Administrace projektu

Zajistíme vám veškerou administraci projektu, postaráme se o průběžnou kontrolu plnění podmínek dotačního titulu během realizace i po dobu udržitelnosti.

Konzultace financování projektů

Probereme s vámi možnosti financování projektů s pomocí bankovní i nebankovní sféry.


Potřebujete poradit?

Jsme střediskem pro bezplatné poradenství o energetických úsporách

Poradenské místo: Starostrašnická 418/49, Praha 10

Anylopex plus s.r.o. - AG Grant