Pomůžeme Vám získat dotace z Programu rozvoje venkova a SZIF

Nabízíme Vám veškeré služby týkající se procesu získávání dotačních prostředků z fondů Evropské unie probíhajících v České republice.

Dotace pro zemědělce

Připravuje se 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 15. 6. 2021 8:00 hodin do 13. 7. 2021 18:00 hodin.

Ve 12. kole se rozdělí celkem více než 5 mld. Kč, které budou směřovat zejména na podporu potravinové soběstačnosti u ovoce a zeleniny včetně brambor a u živočišné výroby. Zásadně bude podpořena nejen primární produkce, ale rovněž zpracovatelské kapacity. Nedílnou součástí 12. kola je podpora generační obměny v zemědělství a podpora rozšiřování znalostí.


Rok 2021 - 12. kolo - Termín podání žádostí (15. června od 8:00 hod – 13. července 18:00 hod)

1.1.1 - Vzdělávací akce

Dotace:
Poskytovatel:
Způsobilý žadatel: Z

Typy podporovaných projektů a aktivit:


Způsobilé výdaje:


Orientační cenová nabídka AG Grant.cz:

1.2.1 - Informační akce

Dotace:
Poskytovatel:

Typy podporovaných projektů a aktivit:Způsobilé náklady:Orientační cenová nabídka AG Grant.cz:
 Zpracovaní žádosti:
 Odměna za úspěch:

4.1.1 - Investice do zemědělských podniků

Dotace:
Poskytovatel:
Celková alokace výzvy:

Typy podporovaných projektů a aktivit:


Orientační cenová nabídka AG Grant.cz:
 Zpracovaní žádosti:
 Organizace VŘ:
 Odměna za úspěch:

4.2.1 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Dotace:
Poskytovatel:
Celková alokace výzvy:

Typy podporovaných projektů a aktivit:


Způsobilé výdaje:


Orientační cenová nabídka AG Grant.cz:
 Zpracovaní žádosti:
 Organizace VŘ:
 Odměna za úspěch:

6.1.1 - Zahájení činnosti mladých zemědělců

Dotace:
Poskytovatel:
Celková alokace výzvy:


Způsobilé výdaje:


Orientační cenová nabídka AG Grant.cz:
 Zpracovaní žádosti:
 Organizace VŘ:
 Odměna za úspěch:

Nabízíme kompletní přípravu žádostí

Popište nám své záměry a zvažované investice. Najdeme pro vás nejvhodnější dotační titul. Následně vám dopodrobna vysvětlíme všechny podmínky dotačního programu. Tvorba cenové nabídky je vždy dohodou obou stran.

Nabízíme:

• Bezplatná konzultace záměrů
• Příprava žádosti o dotaci
• Projektové dokumentace, stavební povolení - divize AG Projekt.cz
• Odborné posudky a audity – divize - divize AG Energy.cz
• Příprava a organizace výběrových řízení
• Dotační management


Obracejte se na nás přes kontaktní formulář na stránkách nebo přímo na email info@aggrant.cz

Chcete být informován/a? - Newsletter (1 x měsíčně)

Pravidelný měsíční výčet nejaktuálnějších zpráv v oblasti dotací v ČR. Odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas se zasíláním obchodního sdělení.

Váš email (vyžadováno)