Jednání MPO a Agentury CzechInvest k podpůrným opatřením k GDPR

Dne 6. prosince 2017 se uskutečnilo pracovní setkání zástupců odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu se zástupci regionálních kanceláří Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Source: MPO – Podnikání Jednání MPO a Agentury CzechInvest k podpůrným opatřením k GDPR