Výroční zpráva OP PIK za rok 2016

Řídicí orgán OP PIK zvěřejňuje Výroční zprávu o implementaci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost za rok 2016.

Source: MPO – Podnikání Výroční zpráva OP PIK za rok 2016