INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – ITI Olomouc – I. Výzva

Vyhlášení I. výzvy programu podpory INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví pro integrované územní investice (Olomouc).

Source: MPO – Podnikání INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – ITI Olomouc – I. Výzva