Výzva k předkládání žádostí na pozice externích odborníků do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 -2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 1.12.2017 výběrové řízení na pozice externích odborníků pro vypracování odborných externích posudků projektů v jednotlivých programech Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OP PIK).

Source: MPO – Podnikání Výzva k předkládání žádostí na pozice externích odborníků do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 -2020