Pokyny pro vykazování nefinančních informací

SDĚLENÍ KOMISE, Pokyny pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací), (2017/C 215/01)

Source: MPO – Podnikání Pokyny pro vykazování nefinančních informací