Aktuálně připravujeme

Neváhejte nás kontaktovat s dotazy. Provedeme vás kompletní přípravou žádosti o dotaci a postaráme se o včasné vyplacení prostředků na váš účet

Úspory energie IV. a FVE

Podpora realizace energetických úspor u podnikatelských subjektů. Zateplování budov, výměny zdrojů vytápění i instalace OZE

Doporučujeme zahájit

Zde naleznete výčet připravovaných nebo probíhajících výzev u kterých doporučujeme zahájit projektovou příprav. V rámci podání žádosti může být vyžadovaná projektová dokumentace. Vybíráme informace z OPŽP, OPPIK, SZIF, IROP a dalších.

Úspory energie IV. - OPPIK

Podpora realizace energetických úspor u podnikatelských subjektů. Zateplování budov, výměny zdrojů vytápění i instalace OZE

Kapličky - MMR

Podpora 70 % do výše 300 tis. Kč na podporu obnovy drobných sakrálních staveb v obci (kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž, úprava nejbližšího prostranství )

Parky a zeleň - NPŽP

Zlepšení kvality prostředí v sídlech. Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch

Ekomobilita - NPŽP

Dotace až 600 tis. Kč na Vozidla na CNG, Elektromobily, Plug-in hybrid, osobní automobily, nákladní vozidla, čtyřkolky, motocykly, minibusy

Chcete být informován/a? - Newsletter (1 x měsíčně)

Pravidelný měsíční výčet nejaktuálnějších zpráv v oblasti dotací v ČR. Odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas s Podmínkami zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR.