Doporučujeme zahájit

Zde naleznete výčet připravovaných nebo probíhajících výzev u kterých doporučujeme zahájit projektovou příprav. V rámci podání žádosti může být vyžadovaná projektová dokumentace. Vybíráme informace z OPŽP, OPPIK, SZIF, IROP a dalších.

Úspory energie II - OPPIK

Podpora realizace energetických úspor u podnikatelských subjektů. Zateplování budov, výměny zdrojů vytápění i instalace OZE

Technologie - OPPIK

Podpora až 45 % investic do zařízení, strojů a vybavení podniků vč. začínajících do 3 let historie. Poslední šance do konce února.

Parky a zeleň - NPŽP

Zlepšení kvality prostředí v sídlech. Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch