Aktuálně připravujeme

Neváhejte nás kontaktovat s dotazy. Provedeme vás kompletní přípravou žádosti o dotaci a postaráme se o včasné vyplacení prostředků na váš účet

Úspory energie IV. a FVE

Podpora realizace energetických úspor u podnikatelských subjektů. Zateplování budov, výměny zdrojů vytápění i instalace OZE

Doporučujeme zahájit

Zde naleznete výčet připravovaných nebo probíhajících výzev u kterých doporučujeme zahájit projektovou příprav. V rámci podání žádosti může být vyžadovaná projektová dokumentace. Vybíráme informace z OPŽP, OPPIK, SZIF, IROP a dalších.

Úspory energie IV. - OPPIK

Podpora realizace energetických úspor u podnikatelských subjektů. Zateplování budov, výměny zdrojů vytápění i instalace OZE

Parky a zeleň - NPŽP

Zlepšení kvality prostředí v sídlech. Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch

Chcete být informován/a? - Newsletter (1 x měsíčně)

Pravidelný měsíční výčet nejaktuálnějších zpráv v oblasti dotací v ČR. Odesláním kontaktu vyjadřujete souhlas s Podmínkami zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR.


Zkušenosti máme. Sami jsme též žadateli

Naše společnost je též příjemcem dotací ze strukturálních fondů evropské unie. Naše zkušenosti dokládá přes 200 úspěšně získaných dotací napříč programy. Naše reference zde: Reference→